SUSHI Cô CHủ NHỏ

SUSHI Cô CHủ NHỏ Sushi & Delivery

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số


Sushi Cô Chủ Nhỏ 

527a Nguyễn Tri Phương
Quận 10Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
10:00 - 20:30
Thứ Ba
10:00 - 21:00
Thứ Tư
10:00 - 21:00
Thứ Năm
10:00 - 21:00
Thứ Sáu
10:00 - 21:00
Thứ Bảy
10:00 - 20:30
Chủ Nhật
10:00 - 20:30