SUSHI Cô CHủ NHỏ

SUSHI Cô CHủ NHỏ Sushi & Delivery

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 0989924477


Sushi Cô Chủ Nhỏ 

527a Nguyễn Tri Phương
Quận 10Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
Đóng cửa
Thứ Ba
10:00 - 21:00
Thứ Tư
10:00 - 21:00
Thứ Năm
10:00 - 21:00
Thứ Sáu
10:00 - 21:00
Thứ Bảy
10:00 - 20:30
Chủ Nhật
Đóng cửa